Hensikt med prosjektet

bilde_2

Så langt har en oppdaget noen vitenskapelige egenskaper ved fenomenet, og tanken er å forstå fenomenet i Hessdalen ytterligere, i en vitenskapelig kontekst. Tidligere er det blitt laget en E-felt antenne og en H-feltantenne, uten å lykkes helt med kalibrering og mye støy. Oppgaven blir å forbedre dette.