Konkrete mål

bilde_3

Denne prosjektoppgaven skal forbedre utsyr som er i bruk i dag. Utstyret som skal benyttes skal være i frekvensområde 0-10000Hz. Det skal bli brukt 4stk antenner oppe på Hessdalen, forsterkere, 4stk VLF- mottakere med kalibrering og analyseprogram på pc.