Alle innlegg av josteinhaugen@hotmail.com

Student Høgskolen i Østfold avdeling elektro ingeniør

Konkrete mål

bilde_3

Denne prosjektoppgaven skal forbedre utsyr som er i bruk i dag. Utstyret som skal benyttes skal være i frekvensområde 0-10000Hz. Det skal bli brukt 4stk antenner oppe på Hessdalen, forsterkere, 4stk VLF- mottakere med kalibrering og analyseprogram på pc.

Hensikt med prosjektet

bilde_2

Så langt har en oppdaget noen vitenskapelige egenskaper ved fenomenet, og tanken er å forstå fenomenet i Hessdalen ytterligere, i en vitenskapelig kontekst. Tidligere er det blitt laget en E-felt antenne og en H-feltantenne, uten å lykkes helt med kalibrering og mye støy. Oppgaven blir å forbedre dette.

Bakgrunn for prosjektet

H-hand3-middle

Project Hessdalen ønsker å få inn flere data for å forklare fenomenet. I og med at HiØ forsker på dette, er det interessant å se om vi kan få utforsket mer av fenomenets natur i bacheloroppgaven. Det er mange hypoteser på hva fenomenet egentlig er, og håpet er å komme nærmere en helhetlig, vitenskapelig forklaring.