Bakgrunn for prosjektet

H-hand3-middle

Project Hessdalen ønsker å få inn flere data for å forklare fenomenet. I og med at HiØ forsker på dette, er det interessant å se om vi kan få utforsket mer av fenomenets natur i bacheloroppgaven. Det er mange hypoteser på hva fenomenet egentlig er, og håpet er å komme nærmere en helhetlig, vitenskapelig forklaring.