Oppkobling

oppkobling_6_sort

Antennen mottar signaler i det elektromagnetiske spektrum, disse sendes til en «Inspire Receiver». Denne forsterker signalet samt filtrerer ut de høye frekvensene, slik at det kommer ut ett signal på 20-15000Hz, og viderefører dette til «analog til optisk» -sender så videre til en 20-meters fiberoptisk kabel (for å unngå støy). Deretter til en «optisk-analog»-mottaker, og så
inn i en «Roland signal/lydopptaker». Spenningen kommer fra solcellepanel, videre til batteri, som igjen forsyner de komponentene, som har en pil markert derfra. Lydopptakeren lagrer signalene på en flash-brikke som videre blir analysert på pc ved bruk av programmene «Sonic Visualiser» og «WavePad». Siden lydopptakeren ikke tåler kulde, er det installert en varmekilde i boksen.

Legg igjen en kommentar

Jostein Haugen