Prosjekt Hessdalen

Elektromagnetiske VLF signaler

Hovedoppgave for B14E09

Current Image

Konkrete mål

Denne prosjektoppgaven skal forbedre utsyr som er i bruk i dag. Utstyret som skal benyttes [...]

Learn More

Hensikt med prosjektet

Så langt har en oppdaget noen vitenskapelige egenskaper ved fenomenet, og tanken er å forstå [...]

Learn More

Bakgrunn for prosjektet

Project Hessdalen ønsker å få inn flere data for å forklare fenomenet. I og med [...]

Learn More

 

Drag a Text Widget Here